Ιδιαιτέρα για Κλάματα (Ε)

Κωμωδία ελληνικής παραγωγής 2000. Η Λίζα προσλαμβάνεται ως ιδιαιτέρα γραμματέας του γυναικοκατακτητή Αντώνη. Τον ερωτεύεται και ξεκινά μια προσπάθεια εξολόθρευσης όλων των γυναικών που τον περιτριγυρίζουν, με σκοπό να τον κατακτήσει.