Ιδέες για Έναν Καλύτερο Κόσμο Ε12 (Ε)

Επεισόδιο: Γεωργία, Ουγκάντα, Αγία Λουκία, Κένυα. Η σειρά παρουσιάζει ανθρώπους, ιδέες και εγχειρήματα που είναι αφιερωμένα στην προστασία του κλίματος και την εφαρμογή δράσεων για ένα καλύτερο αύριο. Παραγωγή: Γερμανία