Η Πολυκατοικία Ε95

Επεισόδιο: Ήταν μια φορά η πράσινη οικονομία. Οι οικονομικές δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν οι ένοικοι της Πολυκατοικίας, γίνονται αφορμή για να προτείνει ο Κωνσταντίνος ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση: επιστροφή στην εποχή του ρομαντισμού! Δηλαδή, τέρμα ο σύγχρονος τρόπος ζωής.