Η Ώρα η Καλή Ε21

Η Σουλτάνα λέει στην Πίτσα να πάνε εκδρομή στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουν τον Περικλή. Η Πίτσα θέλει, αλλά δεν μπορεί γιατί ο Στέφανος λείπει σε άσκηση και δεν θέλει ν’ αφήσει τα παιδιά μόνα τους. Τη λύση τη δίνει, η Σοφία η οποία προσφέρεται να μείνει αυτή στο σπίτι με τα παιδιά.