Η Νοστιμιά του Κόσμου

(2013). Στα προάστια ‘γκέτο’ του Παρισιού, η επιστολή έξωσης οδήγησε σε μια γενική κατακραυγή στις ‘Γεύσεις του κόσμου’, μια ένωση όπου οι άνθρωποι μοιράζονται γνώσεις μαγειρικής. Στην πραγματικότητα, είναι ένα μέρος όπου οι γυναίκες χαλαρώνουν και ξεφεύγουν από τα οικογενειακά καθήκοντά τους λίγες ώρες. (90′) Παραγωγή: Γαλλία