Η Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή 4 (Police Academy 4: Citizens on Patrol)

(1987). Ο Λασάρ, διοικητής της αστυνομικής σχολής, παίζει το τελευταίο του χαρτί, ώστε να περάσει στη σύνταξη εν πλήρει δόξη. Το σχέδιό του βασίζεται σε μια απλή ιδέα: θα δημιουργήσει ομάδες περιφρούρησης αποτελούμενες από πολίτες. (105′) Παραγωγή: ΗΠΑ