Η Μαρία της Σιωπής

(1973). Η Μαρία, μια κωφάλαλη κοπέλα, ζει απομονωμένη με τον πατέρα της. Μια μέρα, γνωρίζει τον νεοφερμένο δάσκαλο του νησιού, που της διδάσκει τη γλώσσα των κωφαλάλων. Ένα βαθύ αίσθημα εμπιστοσύνης γεννιέται μέσα της. Την ευτυχία της αυτή όμως καταστρέφει ο απαίσιος βιασμός της από τον πλούσιο του χωριού. (82′) Παραγωγή: Ελλάδα