Η Κυρία Υπουργός Κ4 Ε15

Η σειρά παρουσιάζει τη ζωή της Υπουργού Εσωτερικών ΗΠΑ, καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει τις απαιτήσεις της θέσης της και της οικογένειάς της. Παραγωγή: ΗΠΑ