Η Κυρία Υπουργός Κ2 Ε6 (Ε)

Η σειρά παρουσιάζει τη ζωή της Υπουργού Εσωτερικών ΗΠΑ, καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει τις απαιτήσεις της θέσης της και της οικογένειάς της. Παραγωγή: ΗΠΑ