Η Κυρία Υπουργός Κ1 (Ε)

(2014). Η σειρά παρουσιάζει τη ζωή της Υπουργού Εσωτερικών ΗΠΑ, καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει τις απαιτήσεις της θέσης της και της οικογένειάς της. Παραγωγή: ΗΠΑ