Η Κυρία του Κυρίου

(1962). Η σύζυγος ενός έντιμου υπαλλήλου, υπεύθυνου για τις προμήθειες μιας ανώνυμης εταιρείας, παρασύρεται από έναν προϊστάμενο του άντρα της και πείθεται, με το αζημίωτο φυσικά, να του υποδείξει έναν προμηθευτή. (82′) Παραγωγή: Ελλάδα