Η Ιστορία Πίσω από τον Μύθο (Ε)

Επεισόδιο: Τι γιορτάζουμε την 14η Ιουλίου. Το 1880, ένα αιώνα έπειτα από την Επανάσταση του 1789, ένας νόμος καθιερώνει την 14η Ιουλίου ως ημέρα ετήσιας εθνικής γιορτής. Δεν γίνεται, ωστόσο, καμία αναφορά για τη Βαστίλη, αλλά ούτε και για τη Γαλλική Επανάσταση.