Η ΕΡΤ στη Βόρειο Ελλάδα

Επεισόδιο: Τοπίο με Πεύκα. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο ταξιδεύουμε στην περιοχή Θεολόγου της Θάσου. Οι δασεργάτες του Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Θεολόγου περιγράφουν τις δύσκολες συνθήκες της εργασίας τους, την περίοδο που μένουν χωρίς δουλειά και τις διαφωνίες που έχουν με τους βιοτέχνες.