Η Επανάσταση στη Μόδα (Ε)

(2018). Ομάδες δημιουργών και ακτιβιστών εμφανίζονται με σκοπό να εξανθρωπίσουν τον χώρο της μόδας. Κάποιοι επιστρέφουν στην υφαντουργία, άλλοι εκτυπώνουν τρισδιάστατα. Θέλουν μια ηθική δραστηριότητα, έναν κόσμο της μόδας με ανθρώπινο πρόσωπο. Παραγωγή: Γαλλία