Η Ελληνική Επανάσταση Ε4 (Ε)

(2021). Επεισόδιο: Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η άλλη πλευρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχει μείνει αδιερεύνητη στην ιστοριογραφία μας. Τα οθωμανικά τεκμήρια μάς δείχνουν ότι ο σουλτάνος Μαχμούτ Β’ με την είδηση της Ελληνικής Επανάστασης, υιοθέτησε μία πολιτική επιστράτευσης. Παραγωγή: Ελλάδα