Φύλακες της Άγριας Ζωής

Γνωριμία με τα αρπακτικά. Μια ματιά στην κοιλάδα της Ζάμπια, όπου ζουν πάνω από 60 είδη θηλαστικών και 400 είδη πουλιών. Παραγωγή: Καναδάς