Φωτεινά Μονοπάτια (Ε)

Επεισόδιο: Ο Άγιος Σέργιος, ένας γέροντας της ρωσικής γης. Γνωρίστε ένα από τα πιο σημαντικά μοναστήρια της Ρωσίας και κέντρο της Ρωσικής Ορθοδοξίας, τη Λαύρα του Οσίου Σεργίου, στο Σεργκιέφ Ποσάντ. Το Μοναστήρι της Λαύρας είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορία του ρωσικού κράτους.