Φωνή Ελευθερίας, Ελενίτα Βάργκας Ε16 (Ε)

Ο Ephraim εμφανίζεται και πάλι στη ζωή των Vargas. Η Ana Julia δέχεται με χαρά τον γιο της και τη νέα του σύζυγο. Η Felicia ακολουθεί το όνειρό της να φύγει μακριά από το σπίτι.