Φλούπαλου (Ε)

Σε μια μαγική κοιλάδα, μερικά απίθανα παιδιά περνάνε υπέροχα.