Φλούπαλου

Σε μια μαγική κοιλάδα, μερικά απίθανα παιδιά περνάνε υπέροχα.