Φάκελος Διατροφή Ε8 (Ε)

(2019). Επεισόδιο: Καθαρή Φύση: Τα Βοοειδή της Ουρουγουάης. Η χρήση αντιβιοτικών στην εκτροφή τους έχει απαγορευτεί στη χώρα της Νότιας Αμερικής εδώ και δεκαετίες. Τα φάρμακα μπορούν να χορηγούνται μόνο όταν τα ζώα είναι άρρωστα, αλλά όχι προληπτικά, όπως γίνεται σε πολλές άλλες χώρες.