Ες Αύριον τα Σπουδαία Κ4 Ε6 (Ε)

Επεισόδιο: Αγόρια και μπαλέτο. Τα αγόρια που φοιτούν στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ξεδιπλώνουν τα όνειρά τους, τις δυσκολίες που συνάντησαν για να φτάσουν έως εδώ, τα πρώτα τους plies και releves, καθώς και τη σχέση τους με τον εαυτό τους και τους άλλους.