Εποχές και Συγγραφείς Κ2 Ε8

(2021). Εκπομπή που καταγράφει τη ζωή και το έργο μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών, εστιάζοντας στις επιρροές που δέχτηκαν από το ιστορικό συγκείμενο της εποχής τους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε ο καθένας ξεχωριστά την ελληνική λογοτεχνία.