Επικοινωνία

Παρακολουθήστε ‘φακέλους’ για την υγεία, την παιδεία, τη διατροφή, την καινοτομία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, αλλά και προσωπικές ιστορίες σημαντικών ανθρώπων. Παρουσιάζει η Μάριον Μιχελιδάκη.