Ενημερωτική Εκπομπή

Εκπομπή με τις προεκτάσεις των θεμάτων της επικαιρότητας.