Έμπνευση και Καινοτομία Ε12 (Ε)

Επεισόδιο: Ταϊλάνδη: Εμπιστοσύνη στα Δεδομένα. Όλα όσα κάνουμε στον ψηφιακό κόσμο περιλαμβάνουν δεδομένα, τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά μας ή να χρησιμοποιηθούν εναντίον μας. Πώς αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις τα προσωπικά δεδομένα και την κυβερνο-ασφάλεια;