Αρχαιολογική Σκαπάνη (Ε)

Η γνώση μας για τις ιστορικές εποχές, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ευρήματα που φέρνει στο φως η σκαπάνη των αρχαιολόγων και τη μελέτη τους. Στη σειρά, παρουσιάζεται η ανασκαφική δραστηριότητα στη Μακεδονία και τα αποτελέσματά της.