Από Πέτρα και Χρόνο Κ4 Ε3 (Ε)

(2021). Επεισόδιο: Το πέρασμα των Βασιλικών. Το πέρασμα των Βασιλικών είναι το κομβικό σημείο όπου έγινε η ομώνυμη μάχη. Φαράγγι που φιδοσέρνεται ανάμεσα στους ορεινούς όγκους.