Από Πέτρα και Χρόνο Κ2 (Ε)

Επεισόδιο: Αιτωλικό, η μικρή Βενετία. Η μικρή πόλη του Αιτωλικού είναι ανεπτυγμένη σ’ ένα νησάκι στο μέσον της Λιμνοθάλασσας του Μεσσολογγίου. Το νησί μεγάλωσε την έκτασή του με επιχωματώσεις και συνδέεται δυτικά και ανατολικά με τη στεριά με ωραία παραδοσιακά τοξωτά γεφύρια.