Από Πέτρα και Χρόνο (Ε)

Επεισόδιο: Κηφισιά. Μια περιοχή που από παλιά ήταν τόπος παραθερισμού και αναψυχής. Σήμερα το παλαιό συνυπάρχει αρμονικά με το καινούργιο. Πόλη που διαφυλάσσει τον λαϊκό της χαρακτήρα αλλά και σπίτια υψηλής αισθητικής, που τα συναντάμε διάσπαρτα παντού.