Ανάλυσέ το

Επειδή τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται με την πρώτη ματιά, ανάλυσέ το! Πίσω από τα γεγονότα και τους πρωταγωνιστές αναζητάμε την ουσία και αναλύουμε το πώς και το γιατί. Με δημοσιογραφική έρευνα και πλουραλιστικό διάλογο.