ΑΓΡΟweek Ε5 (Ε)

Επεισόδιο: Πώς Θα Είναι ο Κόσμος Χωρίς τη Μέλισσα. Η μέλισσα είναι ένα από τα πιο βασικά έντομα στην γη. Ένας κόσμος χωρίς μέλισσες θα είναι ένας κόσμος χωρίς αγροτική παραγωγή.