Άγρια Μητρόπολη Ε1

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Επεισόδιο: Κάτοικοι. Το πρώτο επεισόδιο διερευνά τι χρειάζεται για να επιβιώσουν τα άγρια ζώα στο πιο πρόσφατο και ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον του πλανήτη.