Αυτοπροσωπογραφίες

Ογδόντα μικρού μήκους βίντεο στα οποία παιδιά από πάνω από 20 χώρες ζωγραφίζουν τον εαυτό τους. Παραγωγή: Γαλλία