Αχ Αυτή η Γυναίκα μου

(1967). Προσπαθώντας να κερδίσει μια προαγωγή, ο Δημήτρης καλεί τον διευθυντή του σε γεύμα. Την ίδια μέρα, όμως, η γυναίκα του τσακώνεται με το αφεντικό του στην προσπάθειά τους να πάρουν το ίδιο ταξί. Έτσι, ο Δημήτρης θα αναγκαστεί να την παρουσιάσει σαν υπηρέτρια. (90′) Παραγωγή: Ελλάδα