Τον δρόμο για ακύρωση προστίμων του ΕΡΣ ανοίγει απόφαση του ΣτΕ

Διαβάστε για την απόφαση του ΣτΕ που δίνει το "πράσινο φως" για ακύρωση προστίμων.

Για πρόστιμα που επιβλήθηκαν από το ΕΡΣ την περίοδο που είχε λήξει η θητεία των μελών της, τα κανάλια μπορούν πλέον να διεκδικήσουν την ακύρωση τους. Σχετικά αποφάνθηκε η σύνθεση του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε χρηματικό πρόστιμο 15.000 ευρώ, το οποίο είχε επιβάλει το 2007 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) σε περιφερειακό, τοπικής εμβέλειας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμό του Ηρακλείου Κρήτης.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν στην υπ’ αριθμ. 1098/2011 απόφασή τους, ότι κατά την έννοια της συνταγματικής ρύθμισης του άρθρου 101Α, η οποία καθιερώνει ρητώς «ορισμένη» θητεία των μελών των ανεξάρτητων Αρχών, «είναι μεν ανεκτή η συνέχιση λειτουργίας των εν λόγω αρχών μετά τη λήξη της θητείας των μελών τους και μέχρι την επιλογή των νέων, μόνον όμως για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις». Αυτό έπεται -συνεχίζει η απόφαση του ΣτΕ- «ότι, μετά την πάροδο του ευλόγου χρόνου, το Σύνταγμα δεν ανέχεται πλέον την παράταση της θητείας των μελών της ανεξάρτητης αρχής, η δε ανεξάρτητη Αρχή δεν διαθέτει, από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, νόμιμη συγκρότηση».

Σύμφωνα με την απόφαση επομένως του ΣτΕ, η απόφαση του ΕΡΣ στις 13.2.2007 που επέβαλλε το πρόστιμο στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της Κρήτης είναι «μη νόμιμη». Και αυτό γιατί μετείχαν στη σύνθεση του ΕΣΡ οι  Ι. Λασκαρίδης, Ε. Δεμίρη και Γ. Παπακώστας, η τετραετής θητεία των οποίων είχε ήδη λήξει από τον Ιούνιο του 2006, χωρίς να έχουν ακόμη ορισθεί, κατά τον κρίσιμο χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης επιβολής του προστίμου (13.2.2007), τα νέα μέλη του ΕΣΡ.