Περάστε κόσμε! Η ΕΡΤ κάνει προσλήψεις!

ΕΡΤ
Óôéãìéüôõðï áðü ôï ÑáäéïìÝãáñï ôçò ÅÑÔ ôçí ÐÝìðôç 11 Éïõíßïõ 2015, ðñþôç ìÝñá åðáíáëåéôïõñãßáò ôçò äçìüóéáò ñáäéïôçëÝïñáóçò. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
Την προηγούμενη βδομάδα αποφασίστηκε και πλέον στην ΕΡΤ… άνοιξαν και περιμένουν όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε μία από τις 51 θέσεις εργασίας.

Απορίας άξιον πάντως και λογικό να προκαλεί ερωτήματα είναι τι θέσεις εργασίας καλύπτουν οι ήδη υπάρχοντες 2500 εργαζόμενοι της ΕΡΤ.

Να αναφέρω ότι εδώ και έναν χρόνο περιμένουμε να γίνει το οργανόγραμμα της ΕΡΤ με το οποίο οι διευθυντές έπρεπε να γνωρίζουν από τους προϊσταμένους τμημάτων ποιοι, πόσοι και σε τι θέσεις εργάζονται. Τα στοιχεία αυτά, αν και εφόσον συγκεντρώθηκαν, δεν δόθηκαν ποτέ στη δημοσιότητα παρά τη διαφάνεια στο έργο της που υποστηρίζει η διοίκηση της ΕΡΤ. Κι έτσι, ενώ ουδείς γνωρίζει αν αρκετοί από τους 2.500 εργαζόμενους είναι μόνο στα χαρτιά της μισθοδοσίας τώρα προκηρύσσονται θέσεις εργασίας που θεωρούνται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία ενός τηλεοπτικού σταθμού.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της κρατικής τηλεόρασης…