Τηλεοπτικές άδειες: Τι θα κρίνει από εδώ και πέρα το Συμβούλιο της Επικρατείας

τηλεοπτικές άδειες
ÁÈÇÍÁ-ÓõíåäñéÜæåé ôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò (ÓôÅ) ãéá ôéò ôçëåïðôéêÝò Üäåéåò.(Eurokinissi-ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)
Κομβικό σημείο είναι ποιός έχει την αρμοδιότητα να κάνει τον διαγωνισμό το ΕΣΡ ή ο υπουργός Επικρατείας.

Την πρώτη «μάχη» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας έχασε η Κυβέρνηση για την υπόθεση της χορήγησης των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών!

Με ισχυρότατη πλειοψηφία 16 υπέρ έναντι 9 κατά η διευρυμένη Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάσισε το βράδυ της Τρίτης (18/10/2016) κατά τη διάρκεια πολύωρης διάσκεψης πως οι αιτήσεις ακύρωσης που έχουν καταθέσει οι τηλεοπτικοί σταθμοί είναι παραδεκτές, βάσιμες και πως τα κανάλια είχαν έννομο συμφέρον να προσφύγουν ενώπιον του δικαστηρίου.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο εισηγητής της υπόθεσης προχώρησε…