ΝΕΡΙΤ: Την Παρασκευή η δεύτερη φάση για πρόσληψη 59 δημοσιογράφων

Διαβάστε την ανακοίνωση

 Την Παρασκευή 22 Αυγούστου θα αρχίσει η δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την πρόσληψη στη ΝΕΡΙΤ 59 δημοσιογράφων στην ειδικότητα «Σύνταξη – παραγωγή ειδήσεων – εκπομπών» με έδρα την Αθήνα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΝΕΡΙΤ.

Κατά τη δεύτερη φάση οι προκριθέντες υποψήφιοι θα βαθμολογηθούν από ανεξάρτητους αξιολογητές, για να ακολουθήσει εν συνεχεία η τρίτη φάση, δηλαδή η βαθμολόγηση από τη συνέντευξη, βάσει των προβλεπομένων στη σχετική προκήρυξη

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΝΕΡΙΤ θα απαντήσουν στις ερωτήσεις και παρατηρήσεις που υπέβαλαν υποψήφιοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά την ανακοίνωση του αναθεωρημένου πίνακα κατάταξης.

Διαβάστε ακόμα:

ΝΕΡΙΤ: Απάντηση για το Αρχείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης