Νέες αναβολές στο ψηφιακό σήμα

Διαβάστε σε ποιες περιοχές μεταφέρονται οι ημερομηνίες

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ (10 Ιουλίου) που αφορά την αλλαγή στις ημερομηνίες των ASO, οι κυριότερες αλλαγές είναι:

– Το ASO της Αθήνας που όπως ήδη ξέρουμε μεταφέρθηκε για 1/8/14.
– Η Ανατ. Μακεδονία και Θράκη μεταφέρεται για 5/9/14.
– Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα (μαζί με Λαμία & Καρπενήσι) μεταφέρονται για 3/10/14.
– Ο Αίνος μένει μόνος του για 24/10/14.

Για τις υπόλοιπες 3 ομάδες (Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Κέρκυρα – Ακαρνανικά – νησιά Αιγαίου και Κρήτη) δεν καθορίζονται ημερομηνίες και προφανώς θα έχουμε νέα ΚΥΑ η οποία θα ορίζει και τις νέες ομαδοποιήσεις και τις νέες ημερομηνίες. 

Να σημειώσουμε πως είναι η 6η διορθωτική ΚΥΑ στη σειρά από τον περασμένο Αύγουστο.