Βασκανία: Τι είναι το «μάτι» και ποιος μπορεί να ματιάσει

Τι λέει η ευχή που διαβάζει ο ιερέας;

Η Εκκλησία δέχεται την βασκανία, δηλαδή την επέμβαση του πονηρού πνεύματος και τη θεωρεί έργο του διαβόλου. Σχετίζεται κυρίως με τον φθόνο και την ζήλεια. Γι’ αυτό και η ευχή για το «μάτι», την βασκανία (που διαβάζεται μόνο από Ιερέα) λέει μεταξύ άλλων…