ΣτΕ σε Χατζηγιάννη: «Μόνο στα όνειρα» δεν θα φορολογηθούν τα εμβάσματα στην Κύπρο

"Ναι" είπε η επταμελής σύνθεση του Β΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας στην φορολόγηση εισοδημάτων και εμβασμάτων εξωτερικού πριν την 30.9.2010 ημέρα εφαρμογής του νόμου 3888/2010.

Σύμφωνα με την κρίση του ΣτΕ τα εισοδήματα αλλά και τα εμβάσματα του εξωτερικού, φορολογούνται ως εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα. Η επίμαχη απόφαση εκδόθηκε με αφορμή τη δικαστική διένεξη του τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη για τα εμβάσματα που είχε στείλει στην Κύπρο την διετία 2010-2011 και για τα οποία του επιβλήθηκε κύριος και πρόσθετος φόρος λόγω ανακριβών δηλώσεων. Η απόφαση του ΣτΕ…