Σε ποια σημεία της Αττικής απαγορεύεται η κολύμβηση;

Διαβάστε αναλυτικά!

Τα σημεία της Αττικής, τα οποία σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας δεν πληρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζονται από τη νομοθεσία είναι τα εξής…