Πότε και πως γίνονται οι αιτήσεις για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο;

Πως κατανέμονται οι θέσεις.

Μόνο διαδικτυακά θα γίνονται οι αιτήσεις στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο για τις 4.790 θέσεις, ενώ η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από…