Η οπτική σας για αυτά τα σχήματα αποκαλύπτει στοιχεία για τον τρόπο σκέψη σας!

Κάθε φορά που ο ανθρώπινος εγκέφαλος κάνει μια σκέψη, τότε, ενεργοποιούνται διάφορες νοητικές λειτουργίες.

Ο εγκέφαλός μας και τα μάτια εργάζονται από κοινού προκειμένου να αντιληφθούμε κάθε αντικείμενο που βλέπουμε. Τα μάτια μας στέλνουν σήματα στον εγκέφαλο και εκείνος με τη σειρά του ερμηνεύει και ταξινομεί τις αμέτρητες πηγές ερεθισμάτων. Με αυτόν τον τρόπο το μυαλό μπορεί να τα εσωτερικεύσει τις πληροφορίες και να αντιληφθεί τι συμβαίνει γύρω του, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στη λήψη αποφάσεων. Στο τεστ που ακολουθεί θα δείτε διάφορα σχήματα…