Η Γερμανία η πρωταθλήτρια της αυξητικής πέους

Έτσι εξηγούνται πολλά...

Τα στοιχεία είναι επίσημα και δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησής τους. Η Γερμανία είναι η πρωτεύουσα της αυξητικής πέους στον κόσμο.

Τα στοιχεία είναι για το 2013 και…