Τα κανάλια βάζουν τα δυνατά τους και βγαίνουν στον ανταγωνισμό...
Τηλεοπτικό πρόγραμμα
21:00 - 21:15
Τηλεοπτικό πρόγραμμα
21:00-22:00
21:15 Karadayi ii
21:15 Είσαι το ταίρι μου
21:00 The mentalist iv
21:15 Karadayi ΙΙ
21:15 Κλινική περίπτωση (Doc Martin)
21:00 The mentalist IV