Τηλεοπτικό πρόγραμμα
01:00 - 17:50
Τηλεοπτικό πρόγραμμα
21:00-22:00
01:00 Η Γερμανού ξανάρχεται
06:45 Κοινωνία ώρα MEGA
17:50 Revolution
21:15 Φοβού τους Έλληνες
21:15 The Voice
21:00 Καλώς ήρθε το δολάριο