Τηλεοπτικό πρόγραμμα
01:00 - 13:10
Τηλεοπτικό πρόγραμμα
21:00-22:00
13:10 Η ώρα η καλή
01:00 Η Γερμανού ξανάρχεται
03:30 Το τέρας
06:00 Βέρα στο δεξί
21:15 Ο πρώτος εκδικητής: Captain America
21:00 Ncis IX